คณะวิทยาศาสตร์ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอทุน KM (Concept Note)

: 6 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอทุน KM (Concept Note)

.

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–12.00 น.

ณ ห้องประชุมทานตะวัน SC1218 คณะวิทยาศาสตร์

.

คณะวิทยาศาสตร์ จัดเวทีเสวนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอทุน KM (Concept Note)

โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ผ่านการยื่นเสนอขอทุนวิจัย ดังนี้

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม , ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร ,

ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ , อ.ดร.คณิดา สินใหม

ดำเนินกิจกรรมโดย รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย , อ.ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร

บรรยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยการร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์

เพื่อเป็นการติดอาวุธให้นักวิจัยที่สนใจ และเตรียมความพร้อมเพื่อพิชิตการนำเสนอทุนวิจัยในอนาคต
วิดีโอย้อนหลังและเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

.

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciNEXT

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002