ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง

: 6 เดือนที่แล้ว

ค่ายปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง
วันที่ 24 - 25 กันยายนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดค่ายบริการวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุงน้องๆ ม.4 และ ม.5 จำนวน 60 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://shorturl.at/nHK36
เขียนโดย นันท์นิชา คงมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2109