กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

: 5 เดือนที่แล้ว

พระคุณครูใหญ่ยิ่งเป็นมิ่งฟ้า
ทั่วสุธาน้อมบูชาท่านเหนือเศียร
เพราะครูเปรียบดังประกายจากแสงเทียน
ให้ศิษย์เรียนรู้โลกอันกว้างไกล
ศิษย์คนนี้จะจำคำครูสอน
เป็นคำวอนให้อนาคตศิษย์สดใส
ศิษย์รู้ว่าครูรักศิษย์ดั่งหทัย
ในดวงใจศิษย์มิลืมพระคุณครู
 
นักเรียนโครงการ วมว.- ม.ทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
 
เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ให้ความรู้และเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระลึกพระคุณครู
 
พวกเรารักคุณครู
เขียนโดย ปาริชาติ รอดปาน

นักวิชาชีพ
  2601