บายศรีสู่ขวัญ ประสานรักษ์ทานตะวันช่อที่ 47

: 5 เดือนที่แล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ พบปะ พูดคุยกับนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1

เขียนโดย ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์

อาจารย์
  -