กีฬาสีภายใน " ลานโยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 "

: 5 เดือนที่แล้ว

การแข่งขันกีฬาสีภายใน "ลานโยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566"
ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ระหว่างวันที่ 12-27 มิถุนายน 2566
 
    ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดให้มี 4 กลุ่มสี ประกอบด้วย
 

          สีแสด "มหพักตร์ยักษ์อรุณ"

 
          สีแดง "วอร์มิลเลียน"
 
          สีม่วง "แอเมทิสต์"
 
          สีฟ้า "หมอกเมฆนิลกาฬ"
 
    โดยมีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เปตอง และตะกร้อ

เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และห่างไกลจากยาเสพติด

 
   Credit : นางสาวฐิติรัตน์ มีสวัสดิ์
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
เขียนโดย ปาริชาติ รอดปาน

นักวิชาชีพ
  2601