ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
อ่าน : 53

: 8 เดือนที่แล้ว

กิจกรรมปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงและการศึกษาพลังงานทดแทน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ สำหรับน้องๆ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ชั้น ม.1 - 3 จำนวน 118 คน  ข้อมูลเพิ่มเติม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wfRa35SkenehqrYvt8ut2E8KidwQGSEXNMbp6hGCZGYFLjvsaH7fHzWropQLCFGql&id=100076364858840&mibextid=Nif5oz
เขียนโดย นันท์นิชา คงมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2109