ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง

: 6 เดือนที่แล้ว

ค่ายปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดค่ายบริการวิชาการ สำหรับน้องๆ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ชั้น ม.1 - 3 จำนวน 61 คน ข้อมูลเพิ่มเติม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0dNZNNpVHjrZHzb7hhrGwTzwhSWSXGzxbxwJYq4Xay43xqjrCDhp4X9TzC6e8RFVyl&id=100076364858840&mibextid=Nif5oz
เขียนโดย นันท์นิชา คงมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2109