ประชุมผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี

: 5 เดือนที่แล้ว

ประธานสาขา คณาจารย์และบุคลากร วิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนิสิตใหม่เพื่อทำความเข้าใจ แก่ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ เกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาที่เรียนว่าสามารถเรียนได้อย่างไรและเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ของสาขา

เขียนโดย ธีรเดช ใหญ่บก

นักวิชาชีพ
  2410