กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566

: 5 เดือนที่แล้ว

กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566
ณ สนามกีฬาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
 
โดยนายธนกร บุญสนิท นายกสโมสรโรตารี่พัทลุง เปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนที่โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “ลานโยเกมส์” ภายในกิจกรรม ทางโรงเรียนได้กำหนดให้มีขบวนพาเหรดของนักเรียน 4 กลุ่มสี ประกอบด้วย
 
    ☆ สีแสด "มหพักตร์ยักษ์อรุณ"
    สีแดง "วอร์มิลเลียน"
    สีม่วง "แอเมทิสต์"
    สีฟ้า "หมอกเมฆนิลกาฬ"
 
คณะผู้บริหารจากโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม ผู้อำนวยการโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว รองผู้อำนวยการโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ
บุคลากรประจำโครงการฯ นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมในกิจกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน
.












เขียนโดย ปาริชาติ รอดปาน

นักวิชาชีพ
  2601