คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ยกทัพนักวิทย์ร่วมอบรมความปลอดภัย พร้อม MOU เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

: 5 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ยกทัพนักวิทย์ร่วมอบรมความปลอดภัย พร้อม MOU เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

.

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมวิชัยรัตนากีรณวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ในฐานะตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีการลงนามความร่วมมือการยกระดับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งในโอกาสนี้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ หลักสูตร"มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ"ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2566

.

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciNEXT

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002