เปิดรั้วบ้านใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

: 5 เดือนที่แล้ว

คณาจารย์และรุ่นพี่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรั้วบ้านต้อนรับนิสิตใหม่ ทานตะวันช่อที่ 47 เข้าสู่ครอบครัวคณิตศาสตร์และสถิติอย่างอบอุ่น พร้อมพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองทุกท่าน ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง MF1301 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เขียนโดย ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์

อาจารย์
  -