คณะวิทยาศาสตร์ ยกทีมผู้บริหาร บุคลากร ร่วมวงจิบน้ำชา Tea Talk #จิบน้ำชาหรรษาปาเต๊ะ โดยคณะพยาบาลศาสตร์

: 5 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ ยกทีมผู้บริหาร บุคลากรร่วมวงจิบน้ำชา Tea Talk #จิบน้ำชาหรรษาปาเต๊ะ
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง นำโดย รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาทักษิณ และทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ พูดคุยแลกเปลี่ยน กับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาเขตพัทลุง เกิดความสามัคคีและการได้รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน
.
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002