ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา

: 6 เดือนที่แล้ว

ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
วันที่ 3 - 4 มิ.ย. 2565คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดค่ายบริการวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลาโดยมีผู้เข้าร่วมค่าย จำนวน 55 คน ประกอบด้วย นักเรียน ม.5 - ม.6 จำนวน 52 คน และครูสังเกตการณ์ จำนวน 3 คน  ข้อมูลเพิ่มเติม https://shorturl.at/cmzFU
เขียนโดย นันท์นิชา คงมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2109